top of page

Kadın Kolları

Dernegimizin kurulusundan beri hanimlar dernek faaliyetelerinde cok etkin bir rol oynamaktadir. Yapmis oldugumuz dernek faaliyetlerini her yönüyle desteklemislerdir.
Dernegimiz  kadınlarımızın sosyal yaşamda ve derneklerimizin faaliyetlerinde daha fazla yer almaları teşvik ve tavsiye etmektedir. Dernegimiz kurulusundan beri Bayanlara yönelik dini sohbetler.
 

Aktiviteler

 
•    Bayanlar icin eglence
•    Dinler ve kültürlerarasi toplantilar
•    Bilgilendirme toplantilari/ Seminerler
•    Derneklerin faaliyetlerine katkı amaçlı kermeslerin düzenlenmesi
•    Egitim faaliyetleri

Din eğitimi ve din hizmetleri

Din Eğitimi ve İrşâd Hizmetlerinde; Almanya genelinde, sahasında uzman, ilahiyat eğitimi almış din görevlilerince, cemaatimizin de istek ve ihtiyaçları dikkate alınarak, İslam Dini’nin Kur’an'a ve Sünnete uygun olarak, hurafe ve batıl inanışlardan arındırılmış bir şekilde  tanıtılması, öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Başlıklar halinde Faaliyetlerimizden bazıları:


1.    Cami faaliyetleri


•    Vakit Namazları,
•    Cuma Namazları,
•    Bayram Namazları,
•    Cenaze Namazları,
•    Ramazan programları ve Teravih Namazları,


2. Cami kapsaminda egitim ve sosyal faaliyetleri


•    Temel dini bilgiler kursları (bütün yaş gurupları için)
•    Vaaz, İrşad, konferans ve seminerler,
•    Kandil gecelerinin kutlanması,  
•    Kutlu Doğum haftası kutlamaları,
•    Hapishane ziyaretleri,
•    Hastahane ziyaretleri,
•    Canaze ile ilgili dini vecibeler,  
•    Düğün merasimleri,
•     Sünnet merasimleri,
•     İftar programları,

 

Kültürel Faaliyetler

 

İnsanın sağlıklı bir kişiliğe kavuşması için kendi  dinini, kültürünü, tarihini ve geleneklerini bilmesi, geçmişi ve geleceği arasında bağlantı kurarak yaşaması gerekmektedir. Göçmenlerin kültürlerini, dillerini, geleneklerini ve bilhassa dinlerini kısıtlama olmaksızın yaşayabilmeleri halinde, bulundukları yeri öz vatanı gibi benimsemesi daha kolay olacaktır. Farklı kültürlere mensup insanların beraberce ve uyum içerisinde yaşamaları için, karşılıklı kültürlerin tanıtılması ve hoşgörü ile karşılanmasına gayret gösterilmesi gerekir.
 
Bu amaçla  teşkilat olarak asagidaki faaliyetleri yapmaktayiz;
•    Önemli gün ve bayram kutlamaları
•    Kültürel programlar düzenlemek
•    Degisik programlara katilmak


Bu amaçla  teşkilat olarak asagidaki faaliyetleri yapmayi planlamaktayiz;

•    Resim ve kompozisyon yarışmaları
•    Almanya ve Avrupa için eğitim gezileri
•    Kültür gezileri
•    Tiyatro gösterileri

 

Dinler ve Kültürlerarası İlişkiler

 

Dernegimiz Dinler ve Kültürler Arası İlişkiler’de İslam Dini’nin önem verdiği evrensel değerler arasında yer alan, farklı din ve düşünce sahiplerine karşı hoşgörü, saygı, diyalog ve tolerans prensiplerine uygun olarak, başta içinde yaşadığımız Alman toplumunun büyük çoğunluğunu teşkil eden Hıristiyanlar olmak üzere, diğer bütün din mensupları ile karşılıklı yakın ilişkiler ve diyalog ortamının gelişip güçlenmesine destek vererek, toplumdaki ön yargıların yok edilmesini ve her çeşit ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır.
 
Bu amaçla yapılan faaliyetlerden bazıları:
•    Diyalog ile ilgili toplantı ve paneller düzenlemek.
•    Diğer din adamları ve kuruluşları ile ön yargıları giderme amaçlı ‘Seminer ve Konferanslar’ düzenlemek.
•    Kilise ve diğer kuruluşlarla ortak çalışma grupları olusturmak
•     ‘Açık Kapı Günleri-Tag der offenen Moschee’ düzenlemek.
•    Diğer din mensupları ile ‘Barış Duaları-Gebete der Religionen’ tertiplemek.
•    Köln DITIB Merkezi tarafindan düzenlenen 'Cami Rehberleri Seminerleri’ Katilim saglanarak  hem camilerimizi hem de yüce Dinimizi ilgilenenlere profesyönelce tanıtabilecek ‘Cami Rehber ve Usta Rehberleri’ yetistirdik (Prodialog projesi).
•    Diğer din mensupları ile beraber iftar programları düzenlemek.
•    Alman Kilise Günleri’ne katılmak.
•    Gerek Alman Resmi Makamların gerek Sivil Toplum Örgütlerinin gerekse Kiliselerin Respsiyonlarına Dernegimizi temsilen katılım.
•    Müslüman ve Hıristiyan din adamlarını tanıştırma ve aralarında fikir alış-verişinde bulumalarını sağlayan Seminerler düzenlemek.
•    Gerektiğinde Alman siyasi makamlarına muhatab olmak.
•    Gerektiğinde Üniversiteler ile beraber Dinler Arası Diyalog ve Uyum konularında akademik çalışmalar yapmak ve yapanları desteklemek.
•    Almanlar tarafından yöneltilen gerek dini gerekse diğer aktuel sorulara yazılı
ya da sözlü cevaplar vermek.

bottom of page